Kuka pyörittää ja ketä?

Alkuviikosta uutisoitiin kuinka Turun puukottaja pyörittää mediaa ja oikeutta. Mediaa pyörittää oikein kunnolla tällä hetkellä Harri Harkimo. Kenen etuja Harkimon ja hänen kumppaniensa liikkeet hyödyttävät, eivät ainakaan esim. minua ja ihmisiä, jotka ovat huolissaan jokapäiväisestä arjesta ja siinä selviämisestä.
Hallitus pistää sosiaali- ja terveydenhuoltoa uusiksi, erilaisia etuuksia on kiristetty ja työelämän ehtoja kiristetään, työntekijän näkökulmasta. Työntekijän asema työpaikoilla on kiristynyt, nyt haetaan yleissitovuuden purkamista työehtsopimuksissa ja hallituksen tuella ja toimesta hyökätään ay-liiketta vastaan. Ay-liike ja sosialidemokraatit liitetään yhteen, ay- liikkeen toimien kerrotaan olevan johdettuja sosiaalidemokraattien toimesta. Kun tuntuu siltä, että iso osa ammattiliittojen jäsenistä näyttää olevan puoluekannasta riippumatta väsyneitä työehtojen kiristymiseen, toivon, että he näyttäisivät sitä kantaa myös omissa puolueissaan
Arjessa olen törmännyt siihen, mikä on kriistilanteessa ammattiliittoihin kuulumattoman työntekijän asema. Se on huono. On hankala mennä hakemaan apua ja tukea luottamusmieheltä, jos ei ole kuulunut liittoon. Pitääkö luottamusmiehen ajaa sellaisen henkilön asiaa, joka on käytännössä haistattanut hänelle ja liitolle siihen saakka pitkät? Jos luottamusmies sanoo ei, hän toimii mielestäni oikein.
Kun työnantaja asettaa työntekijät keskenään kilpailutilanteeseen, toisen toista vastaan, se ei ole oikein. Mutta arjessa nuo ketjut ovat päivittäisiä ja tosiasia. Kuka siitä hyötyy, enemmän on häviäjiä kuin voittajia.
Tekstini voi olla puisevaa, vanhan toistoa, mutta kuvaa myös nykymaailmaa ja asioiden merkityksellisyyttä. Jos minun mielestäni käy huonosti, jäävät työmarkkinoiden ongelmat, eriarvoistuminen ja soten ongelmat paitsioon, keskeistä on perustaako Harkimo oman liikkeen vai ei. Ja Harkimon liike saattaa jopa varmistaa sote- ja maakuntauudistuksen läpimenon.

Osa meistä seuraa aktiivisesti puolueiden kannatuslukuja. Julkisuudessa mietitään miten mikäkin asia ja sotku sataa kenenkin laariin. Demarina olen tyytyväinen siitä, että nyt kannatus on kasvussa. Kuitenkin, edellisten vaalien tulosten perusteella ollaan tekemässä isoja päätöksiä. Jos niitä ei synny ja tulee uudet vaalit, uusi hallitus on isojen kysymysten ja haasteiden edessä. Heitä syytetään esim. sote-uudistuksen kaatumisesta. Mallin heikkoudet saattavat jäädä piiloon. Edelleen kuinka kauan aikaa on valmistella uutta mallia. Jo nykyiseen on uhrattu paljon aikaa ja rahaa. Hallitus ei ole mielestäni kuunnellut asiantuntijoita pitkin matkaa riittävästi. Ei ole tuon suuruusluokan asiassa oikea malli se, että meidän on hyväksyttävä se että juttu saadaan päätökseen ennen seuraavia eduskuntavaaleja.

Kuka pyörittää ja ketä, Harkimon liike ei ole keskeisin asia Suomessa.

 

Nopeita ajatuksia

Helsingin Sanomien etusivulla komeili torstaina Kokoomuksen mainos, jossa tuotiin esille heidän vaihtoehtoonsa kituuttamiselle ja Kreikan tielle. Se oli työ. Ei kovin uutta avaava ehdotus, sitä työtä kaikki haluavat tarjota. Työtä inhimillisillä ehdoilla ja niin, että työstä saatavalla palkalla myös pärjää.

Vaalikoneiden täyttämisessä on kulunut yllättävän paljon aikaa. En usko, että olen lait-tanut kovinkaan monta keskenään ristiriitaista vastausta, mutta vannomatta paras. Vaalikoneissa on kysytty myös kantaa siihen, tulisiko eduskunnan säätää laki, joka sallii verkkovalvonnan Suomen poliisille ja turvallisuusviranomaisille. En ole sellaisen ajatuk-sen takana.

Kokoomus painottaa omassa kampanjassaan sitä, että meidän tulee siirtää työehdoista päättäminen sinne, missä asiat tiedetään, paikalliselle tasolle. Monissa asioissa asioista sovitaan jo paikallisella tasolla. Mutta työntekijöillä on oltava perusturvallisuus. Viimei-sen parin päivän aikana olen kuullut tapauksista, joissa työpaikoilla työnantajan taholta annetaan tietoja kolmannelle osapuolelle yksittäistä työntekijää koskevista asioista, esim. taloudellisesta tilanteesta, joka kuuluisi tietosuojan piiriin. Se ei ole oikein. Näistä esimerkeistä sanotaan todennäköisesti, että ne ovat poikkeustapauksia. Useampi tie-tooni tullut tapaus antaa aiheen miettiä, onko ilmiö luultua yleisempi. Työntekijöitä voidaan syyttää laiskoiksi tai epärehellisiksi, se ääni kuuluu kauas. Työntekijän turva on heikompi. Tietosuoja ja yksityisyyden suoja, joista on jo säädetty lailla, eivät näissä ta-pauksissa ole toteutuneet.

Mielestäni suomalaiset yrittäjät ovat pääsääntöisesti reiluja. Suurimmassa osassa työ-paikkoja asiat hoituvat hienosti. Mutta miten käy, jos työntekijää ja hänen oikeuksiaan suojaava verkko puretaan? Kokoomus esittää, että karsitaan kieltoja ja puretaan jokai-sen uuden pykälän tieltä kaksi vanhaa. Toivottavasti työntekijöiden asemaa turvaavia pykäliä ei pureta heidän vauhdillaan kahmalokaupalla.

Syyttelemällä mikään ei parane. Nyt on tilaisuus katsoa mitä me puolueissa sanomme ja valita se perusta, jonka pohjalta mennään eteenpäin. Seuraavat vuodet ovat joka tapauksessa haastavia.