Hyvinvointiyhteiskunta mallia 2019

Olen nyt tehnyt jonkin aikaa sosiaalityöntekijän töitä pitkän tauon jälkeen. Iät ajat näkemykseni on lähtenyt asiakkaan näkökulmasta. Suomalainen ajattelumalli lähtee valitettavan usein siitä, että meidän asiakas on hoitanut asiansa ”tahallaan” huonosti, tai sellaiseen ajattelumalliin valitettavan usein törmää. No noita huonosti asiansa hoitaneita on, mutta usein on kyse myös ihan muusta; henkilön voimavarat tai kyvyt eivät riitä asioiden hoitoon. Moni myös tietää, että jättämällä asiat hoitamatta sotkee vaan asioitaan.

No miksi kirjoitan tämän kommentin? Yksi syy on se, että nyt ihmiset joutuvat hoitamaan valitettavan usein asioitaan netin tai puhelinpalvelujen kautta. Netti on monelle toimiva, mutta kun toimintakyky alenee, netin käyttö ei onnistu, tai siihen ja liittymään ei ole varaa. Puhelinpalvelut; kun sinne pääsee, asiakkaalla pitää olla sana hallussaan, jotta hän pystyy kuvaamaan mistä hänen kohdallaan on kyse. Aina näin ei vain ole asianlaita. Jatkuva asioiden selittely puhelimessa turhauttaa, ja se myös maksaa, jos koko ajan juoksee paikallisverkkomaksu tai matkapuhelumaksu.

Aika monta kertaa olen ollut siinä tilanteessa, jossa asiakas pyytää hoitamaan asiaansa. Tietyissä asioissa se toimii, aina ei ja vaikkapa eläkevakuutusyhtiössä sanotaan, että asianomaisen pitää hoitaa asiansa itse. Joo, niin pitää, mutta jos siitä ei vaan tule mitään?

Viimeisten viikkojen aikana on ollut tilanteita, joissa on kaivattu edunvalvojaa asiakkaalle, kun hän ei kykene hoitamaan asioitaan itse. Tuo edunvalvojan hakemisen prosessi kestää ja asiat saattavat mennä pahemmin solmuun, kun prosessi venyy.  Edelleen, tuntuu siltä, että yhä enemmän yksin on ja elää niin nuorempia kuin vanhempia ihmisiä, joilla kyvyt ja voimavarat eivät riitä yksin asumiseen. Tuntuu siltä, että meillä on yhteiskunnan taholta – vai kenen taholta – hyväksytty se, että ihmisiä jää heitteille. Vastakommenttina kuulee, että jokainen on vastuussa itsestään sekä erityisesti vanhusten tulee saada asua omassa kodissaan laitosasumisen sijasta. Vastakommenttini on se, että kun ei pärjää, liikutaan heitteille jättämisessä.

Viimeisen neljän vuoden aikana on kovasti puolustettu yksilönvapautta holhousyhteiskuntaa vastaan, samoin on puhuttu kuinka turhaa byrokratiaa ja viranomaisvaltaisuutta puretaan. Voi olla, että joissakin asioissa on byrokratiaa voitu karsiakin, mutta niiden ihmisten, joiden toimeentulo on tiukassa, asioiden hoidossa byrokraattisuus ja pompottaminen on lisääntynyt. Edelleen ihmisiltä, jotka tarvitsisivat turvaverkkoja, turvaverkkoja puretaan.

Tällainen on hyvinvointivaltio Suomi 2019 tietystä vinkkelistä katsoen. Niin, ja ruokajonoja sekä köyhyyttä on.

Henkilökohtainen kontakti

Pääsin osallistumaan Turussa Sosiaalityön tutkimuksen päiville. Päivien teemana oli nyt Eriarvoisuus ja sosiaalityö. Yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vastustaminen ja heikoimman puolelle asettuminen on aina muodostanut sosiaalityön yhden keskeisen ytimen ja eettisen periaatteen. Eriarvoisuuden lisääntymisen on todettu vaikuttavan yhteiskunnan eheyteen ja sosiaaliseen koheesioon.

Sote- uudistuksen suuntaviivat on tehty valmiiksi jo moneen otteeseen. Niiden suuntaviivojen mukaisesti ei ratkaisuja ole tehty, alueille ja kunnille on tärkeää pitää palvelujen laatu hyvänä niiden omalla alueella, mikä on hyvin ymmärrettävää. Solidaarisuus, tasa-arvoiset palvelut eri puolella maata tai saman maakunnan alueella eivät näytä jatkossa toteutuvan.

Mielikuva siitä, miten palvelut eri alueilla tai kunnissa ovat toteutuneet, vaihtelee asian esittäjän mukaan. Yleisessä keskustelussa nousevat esille säästöt, joita on tehty. Moni päättäjä on tyytyväinen tehtyihin säästöihin. Se mitä lukujen takana on, jää usein käsittelemättä. Sosiaalityöntekijän taustalla työelämään tulleena joutuu toteamaan, että sosiaalityön, sosiaalipalvelujen kehittäminen on jäänyt turhan vähälle huomiolle. Sektori nousee esille kriisien kautta, sitä hyvää mitä on tehty, ei nähdä. Sama toistuu kehittämisen osalta, sinne ei ole satsauksia tehty.

Suomi on tietoyhteiskunta, haluamme olla sellainen. Sosiaali- ja terveyssektorilla puhutaan innovaatioista ja niitä haetaan jatkuvasti. Teknologian käyttö on laajenemassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen kysyntää on arvioitu lisäävän yhtäältä teknologian kehitys toisaalta väestön vanhenemisen aiheuttama hoidon ja hoivan tarpeen kasvu. Teknologian merkitystä on perusteltu sillä, että toimintakyvyiltään heikentyneitä, raskastakin hoitoa tarvitsevia ihmisiä hoidetaan yhä useammin pitkään kotioloissa. Hoitoalojen työvoimapulan on todettu olevan myös kasvussa. Teknologia tarjoaa uusia vastauksia ikääntyvän yhteiskunnan haasteisiin mutta nostaa samalla esille suunnitteluun, soveltamiseen ja seurauksiin liittyviä kysymyksiä. Siksi teknologiaa on välttämätöntä tarkastella myös eettisistä näkökulmista.

Nykyisiä ja tulevia päättäjiä on hyvä muistuttaa eettisistä näkökulmista. Samoin on tärkeä miettiä asiakkaiden toiveita ja näkökulmia, kohtaavatko tehtävät linjaukset ja asiakkaiden toiveet todella toisiaan. Sosiaalityön tutkimuksen päivillä nousi vahvasti esille se, mitä ihmiset edelleen kaipaavat: kasvokkaista kohtaamista toisen ihmisen, työntekijän kanssa. Tuntuu, että meillä ei siihen ole kuitenkaan varaa. Riittääkö muutaman minuutin tapaaminen päivässä, jossa käydään katsomassa että mitään ei ole vialla?

Turussa teemana oli Eriarvoisuus ja sosiaalityö. Käykö niin, että tulevaisuudessa myös henkilökohtaisesta kontaktista, vuorovaikutuksesta toisen ihmisen kanssa tulee tuote, jonka saa kun on riittävästi rahaa maksaa siitä. Muille riittää se tarkastaja, joka käy katsomassa, että mitään ei ole vialla.