Vaaliteemani

Teemani eduskuntavaaleissa  2015 olivat tasa-arvo, tulevaisuususko ja turvallisuus. Nyt ne näyttävät olevan entistä tärkeimmiltä, periaatteessa teemoja ei tarvitse muuttaa. Nyt istuva hallitus ei vastaa omia tavoitteitani ja arvojani. Noissa asioissa kaikissa on menty taaksepäin, vaikka hallitus erityisesti korostaa rakentavansa tulevaisuutta. Asioille jokaisella on omat sisältönsä ja merkityksensä.

Edellisten vaalien yhteydessä kierrettiin ja silloin esille nousi eriarvoisuuskehitys keskeiseksi teemaksi. Yksittäisenä isona teemana se pätee edelleen, se pitää sisällään alueellisesti tasapainoisen kehittämisen niin yhden kunnan, maakunnan kuin koko maan sisällä. Se kehityssuunta, jossa toiset ovat arvokkaampia kuin toiset, on korostunut. Tuohon teemaan mahtuvat koulutus, sosiaali- ja terveydenhuolto, eriytyvät työmarkkinat jne. Ei riitä, että kritisoin ja kritisoin muita, tulee hakea myös vaihtoehtoja ja mitä tekisin ja teen, tekisimme ja teemme yhdessä toisin.

Yhteisvastuu, solidaarisuus olivat ennen edellisiä vaaleja mielestäni ”seuraavan hallituskauden keskeisiä luonnehdintoja, eivät  leikkaukset ja niitä seuraava kurjistumisen kierre”. Nyt istuva hallitus ei näkemykseni mukaan ole toiminut tuon tavoitteeni mukaisesti. Siksi tarvitaan muutosta.

Minulle tärkeää

Eroon eriarvosta

Kattava teema, tarkoitan taloudellista, terveydenhuollon mahdollisuuksiin liittyvää, koulutuksellista ja alueellista eriarvoisuutta. Suomi on jakautunut aiempia vaalikausia enemmän, elämme luokkayhteiskunnassa.

Työtä ja kasvua

Meidän on huolehdittava työn ja kasvun edellytyksistä:laadukkaasta koulutuksesta, osaavasta työvoimasta sekä elinvoimaisesta tutkimus- ja innovaatiotoiminnasta. Tarvitsemme tulevaisuusinvestointeja, jotka vahvistavat talouden ja työllisyyden kasvun edellytyksiä sekä julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Tarvitsemme työelämää, jossa jokainen voi kehittää osaamistaan ja luottaa toimeentuloonsa, oikeudenmukaista ja reilua. Siihen ei kuulu sanelupolitiikka ja työntekijöiden alistaminen.

Pidetään jokaisesta huoli

Uudistetaan mm. varhaiskasvatus, kehitetään koulujärjestelmää, edistetään lapsiperheille suunnattujen palveluiden kuten kotipalvelun saatavuutta, nostetaan pienituloisten, alle 1400 euroa kuukaudessa ansaitsevien eläkeläisten ansioita ja parannetaan vanhuspalveluita.